About us

inlusion Inc. is an international VR, AR, MR software development company, operating in North America and Europe. Having sales & marketing offices located in Luxembourg and Chicago, development organized in Vilnius and Kiev, we offer professional content development services.

We have over 10 years of active experience in the IT industry and over 34 full-time developers, offering innovative XR solutions that provide added value to businesses.

Our professional background lies in creating industrial training simulators. We are recognized experts in the XR industry worldwide standing out from the crowd with a unique business model that allows great scalability alongside attractive prices for a wide customer range.

 

 

UAB „inlusion Netforms“ paslaugų eksporto plėtra

UAB „inlusion Netforms“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „inlusion Netforms“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 97.666,00 Eur. iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „inlusion Netforms“ Lietuvoje vykdo veiklą nuo 2010 m. ir teikia specializuotas IT, programavimo, CRM sistemų kūrimo paslaugas, taip pat kolokacijos, debesijos paslaugas kitoms duomenų valdymo įmonėms Vokietijoje, Vengrijoje, kuria virtualios realybės sprendimus. Pastaruosius 18 mėnesių įmonė specializuojasi virtualios realybės sferoje.

Įmonė kuria VR darbuotojų apmokymo, pramogų, architektūrinių paminklų virtualizacijos bei edukacinius-kultūrinius virtualios realybės simuliatorius, pasitelkdama naujausius VR technologinius įrankius (3D skenavimą, akių sekimą). Įmonė siekia didinti įmonės apyvartą ieškant užsienio rinkų, pirmieji žingsniai jau yra padaryti, įmonė yra pradėjusi eksporto veiklas, tačiau norint didesniu mastu jį išplėsti , reikalinga išsamiai pristatyti savo produkciją parodose.

Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su įmonės paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins UAB „inlusion Netforms“ paslaugų kokybę, turimą patirtį.

Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis – aukštą IT technologijų išsivystymo lygį bei didžiulį vystymosi potencialą IT sektoriuje turinčios šalys (JAV, D. Britanija, Vokietija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Prancūzija, Japonija).

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose, galima tikėtis užimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys virš 1 200 000 eur, o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2021 m. gegužės 21 d.

Autonominės 3D objektų realistinės navigacijos virtualioje aplinkoje sistemos sukūrimas

UAB „inlusion Netforms“, kartu su partneriu UAB „SUPER HOW“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0096 „Autonominės 3D objektų realistinės navigacijos virtualioje aplinkoje sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 1 476 884,62 Eur., iš kurių 1 063 466,55 Eur., sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

UAB „inlusion Netforms“ vykdo veiklą nuo 2010 m. ir teikia specializuotas IT, programavimo, CRM sistemų kūrimo paslaugas, taip pat teikia kolokacijos, debesijos paslaugas kitoms duomenų valdymo įmonėms, kuria virtualios realybės sprendimus. Pastaruosius 2 metus įmonė specializuojasi virtualios realybės sferoje.

Pastarasis dešimtmetis kupinas pažangių atradimų, 3D vizualizacijos metodų, fizika paremtų simuliacijų modeliavimo ir greitai augančių, virtualios ir papildytos realybės sprendimų. Virtuali realybė – technologija, greitai įsitvirtinanti įvairiose industrijose, atnešdama pridėtinę vertę šiais aspektais: sąnaudų bei išlaidų optimizavimas, mokymo kokybės gerinimas bei vartotojo įsitraukimo į produkto patirtį didinimas, kuris tiesiogiai lemia pardavimus ar susidomėjimą produktu.

Šiuo metu, visi veikėjai, objektai ar kt. elementai pirmaplaniuose ir antraplaniuose planuose yra kuriami rankiniu būdu. Egzistuoja pavieniai dirbtinio intelekto (toliau-DI) pagrindu veikiantys įrankiai, padedantys kūrėjams pagreitinti darbo procesus optimizuojant tam tikras kūrimo veiklas, pavyzdžiui virtualių personažų ar kt. objektų navigaciją erdvėje arba judesio animaciją. Vis dėlto, nėra įrankio, kuris pagreitintų virtualios patirties antraplanių veikėjų realistiško elgesio kūrimą ir greitą redagavimą, tai atlikdamas pagal šiandienos kokybės standartus.

Projekto metu bus sukurta autonominė 3D objektų realistinės navigacijos virtualioje aplinkoje sistema, kuri leis greičiau kurti, o prireikus, redaguoti, realistiškus antrame plane veikiančių 3D personažų veiksmus, kurie šiuo metu reikalauja daug rankinio darbo ir resursų.

Sukurtos naujos sistemos inovatyvumas pasižymės sukurtuose DI algoritmuose ir įvardintų procesų optimizavime. Sukurta sistema automatizuos procesus ir taip juos pagreitins, tuo pačiu išlaikant tokią pat darbų kokybę arba ją pagerinant. Taip pat, įrankis apjungs kelias sritis (navigacijos geometrijos generavimą,  3D personažo skeleto judėjimo animacijų perėjimo, realistinio judėjimo kelio radimo, realistiškos 3D personažo elgsenos, 3D personažo charakterio) į vieną patogų įrankį.

Šiuo metu rinkoje egzistuojantys analogai siūlo labai ribotą funkcionalumą, todėl norint pasiekti tokį pat rezultatą reikia naudotis skirtingais įrankiais. Taip pat, visuose analoguose reikalingas rankinis darbas, todėl tai reikalauja daug laiko ir finansinių sąnaudų. Tokiu būdu, kuriama sistema taps daug patogesniu multifunkciniu įrankiu, skirtu greičiau kurti, o prireikus, redaguoti realistiškus antrame plane veikiančių 3D personažų veiksmus.

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu UAB „SUPER HOW“, kuris specializuojasi dirbtinio intelekto technologijose nuo 2014 m. ir turi sukaupęs patirtį konsultuojant projektus dirbtinio intelekto panaudojimo, semantikos, didžiųjų duomenų analizės klausimais. Projekto partneris aktyviai įsitrauks į projekto MTEP veiklas, kurių metu bus bendradarbiaujama su ilgametę praktiką moksliniuose tyrimuose turinčiais mokslininkais bei tyrėjais-programuotojais, kurių pagrindinės mokslinės ir tyrimų veiklos kryptys yra duomenų analizė, objektų ateities kelio ir maršruto planavimas, daugiamatės duomenų struktūros, dirbtinio intelekto modeliai, duomenų klasifikavimo algoritmų kūrimas, apmokymas ir pritaikymas, bei jų taikymas versle, inovacijų bei naujų technologijų kūrime.

Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulio rinkose analogiškų sistemų, turinčių tokį funkcionalumą nėra, o rinkos yra augančios ir demonstruoja poreikį inovatyviems produktams, kurie gali optimizuoti procesus. Projekto naudą pajus IT, ypač virtualiosios realybės sektoriaus dalyviai, taip pat žaidimų, filmų kūrėjai, statybos, architektūros sektorius, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2022 m. rugpjūčio 02 d.

Išmanioji virtualios realybės sistema darbuotojų bendrųjų kompetencijų vertinimui

UAB “Inlusion netforms” įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. Nr. J05-LVPA-K-04-0071 „Išmanioji virtualios realybės sistema darbuotojų bendrųjų kompetencijų vertinimui Bendra projekto vertė – 1.473.136,99 Eur, paramos suma –  765.646,63 Eur.

Projekto metu įmonė planuoja sukurti išmaniąją virtualios realybės sistemą darbuotojų bendrųjų kompetencijų vertinimui. Sistema bus paremta virtualios realybės technologijomis, dirbtiniu intelektu, debesų kompiuterija, psichofiziologiniais asmenybės vertinimo metodais. Sistema bus skirta visų grandžių vadovų bendrųjų kompetencijų įvertinimui, nustatant jų tinkamumą kandidatuoti ir/ar vykdyti šias pareigas.

Šiuolaikinei organizacijai keliami dideli iššūkiai. Vienas tų iššūkių – kvalifikuoto, siekiančio žinių, savirealizacijos, tobulėjimo, personalo parinkimas. Personalo atranka šiuolaikiniam vadovui neretai tampa jo įmonės sėkmės prielaida, ši problema aktuali visose organizacijose bei įmonėse. Rinkoje yra daug specializuotų įmonių, metodų ir sistemų personalo atrankai, tačiau dar daug organizacijų jomis nesinaudoja. Darbuotojų atranka visada reikalauja žmogiškųjų išteklių (jei atranką įmonė vykdo pati) ar finansinių resursų (jei atranką vykdo specialistai), todėl atrankos metodai turi būti patikimi, pasižymėti geru kriteriniu, konstrukciniu ir prognostiniu validumu. Todėl personalo atrankos sistemos tobulinimas yra reikšmingas kiekvienai įstaigai ar organizacijai. Praktikoje dažniausiai taikomi konkrečiai įmonei, pareigybei, darbo pobūdžiui ar sąlygoms būdingi personalo atrankos metodai ar modeliai: interviu su vadovais, psichometriniai testai, bandomieji darbo testai, biografinių duomenų analizė, rekomendacijos, apklausos ir t.t. Didžiajai daliai šių metodų galima pritaikyti virtualios realybės (VR) technologijas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas yra viena iš sparčiai besivystančių virtualiosios realybės pritaikymo sričių. Tokios programos pradėtos naudoti personalo atrankos, valdymo, kompetencijų vertinimo, įgūdžių tobulinimo, taip pat naujų darbuotojo/kandidato galimybių atradimo srityse. Pasaulyje yra personalo atrankos kompanijų, kurios vykdo nešališkus darbo pokalbius virtualios realybės platformų pagalba. Manoma, kad tikslingai sukurta simuliacinė aplinka gali geriau atskleisti darbuotojo/kandidato specifines savybes ir įgūdžius nei gyvas pokalbis. Panaudojant virtualios realybės technologijas atrankos metu, taip pat galima patikrinti kandidato darbinius įgūdžius ir/ar asmenines savybes. Žmogiškųjų išteklių rinkos analizė rodo, kad VR produktų pritaikymas personalo atrankos/valdymo srityje gali sukelti proveržį ir iš esmės pakeisti personalo atrankos ir valdymo procesus. Tačiau VR sprendimų kūrimui reikalingos investicijos. Įmonė nedisponuoja reikiamu lėšų kiekiu, todėl nutarė  kreiptis dėl paramos projektui.

Iš projekto lėšų įmonė planuoja  įsigyti auštos kokybės MTEP paslaugas,  taip pat  bus pasamdyti aukštos kvalifikacijos mokslininkai, kurie atliks mokslinius tyrimus, vykdys eksperimentinės plėtros darbus, kuriant išmaniąją virtualios realybės sistemą.